Bojan Bogdanovic Shootaround - 3/22
1:36Published on March 22, 2017
Bojan Bogdanovic addressed the media prior to Wednesday's game against Atlanta.